Vocal Method 3TL

‘Vocal Method 3TL’ (Zangmethodiek:TopTongueToe Linkage) is een een veilige, natuurlijke manier om zonder keelpijn te zingen en volume te kunnen maken. Want zingen doe je met je hele lijf, van ‘top tot teen’.  Spieren worden sterker door ze met de juiste stemoefeningen te trainen.  Nieuw spiergeheugen wordt aangemaakt en zorgt voor automatisering van het spiergebruik bij de stemtechniek. Van de gezichtsspieren en tong, via het middenrif tot en met je grote teen gaan spieren samenwerken en kan de stem vrij stromen op adem. 

Naast de basistechnieken ‘Vocal Method 3TL’ krijg je:

  • stemexpressie en muzikale performance
  • repertoire opbouw & advies
  • gratis  melodisch luistermateriaal
  • stemanalyse
  • voortgangsrapportage per les
  • gratis deelname Thema-avonden/vocale groepslessen
  • op verzoek: praktische muziektheorie aan de piano

Kom kennismaken,meld je aan voor de introductieles.

‘Vocal Method 3TL’ bij het ouder worden.

Met het verstrijken der jaren worden je spieren losser dus ook je stembanden; spier- beheersing wordt steeds belangrijker. Essentieel is dat de juiste coördinatie van spieren onderhouden wordt, zodat de het strottenhoofd vrij blijft van druk. Een open klank klinkt als de tong ontspannen tussen de ondertanden blijft liggen, zelfs wanneer we lastige (hoge of een interval omhoog) passages zingen. Dat gaat niet vanzelf, de tongspier behoeft ook training bijvoorbeeld met behulp van specifieke oefeningen uit Vocal Method 3TL. Zingen is topsport en voor de meeste sporters  is een trainer onontbeerlijk. Spieren worden sterker door ze met de juiste oefeningen te trainen.

Nieuw spiergeheugen wordt aangemaakt en zorgt voor automatisering van het spiergebruik bij zingen. Van de gezichtsspieren en tong, via het middenrif tot en met je grote teen gaan spieren samenwerken en kan de stem vrij stromen op adem. Zolang het stemapparaat in orde is, getraind wordt en op efficiënte manier ingezet, kan het een leven lang mee.

LEREN:  alleen door imitatie.Het toepassen van de juiste stemtechniek is een kwestie van millimeters. En kan alleen aangeleerd worden door nadoen, dus door iemand, die dat op de juiste manier voordoet. Het is van belang om te weten hoe, wanneer en welke spieren je kunt gebruiken (inspannen en ontspannen) en hoe je ze kunt oefenen.

Ademsteun is ALTIJD nodig en veroorzaakt geen klassiek geluid. Ook voor modern ‘klinkende’ zang is het gebruik van voldoende ademsteun ONONTBEERLIJK.

Helaas dreigt deze natuurlijke stemtechniek verloren te gaan. Gewoonlijk zijn  jonge stembanden  flexibel en herstellen zich makkelijk. Om op muzikaal niveau te presteren forceert men dan het stemapparaat en vanaf een jaar of 30 kunnen er stemproblemen ontstaan. Ook logopedie helpt mensen maar gedeeltelijk, omdat de juiste technieken toch echt alleen ZINGEND aangeleerd kunnen worden.

Herkomst ‘Vocal Method 3TL’ – TopTongueToeLinkage

Deze techniek vindt haar oorsprong in die van Cornelia van Santen, Sem Dresden, Theodora Versteegh. En is gebaseerd op wetenschappelijk vastgesteld fysiologisch onderzoek door professor emiritus (Koningklijk Vlaams Muziekconservatorium, Antwerpen) Lucie Frateur in samenwerking met Dr. J.B. van Deinse KNO-arts te Groningen en Den Haag. Lucie Frateur, (sopraan) stelde zichzelf ten dienste aan de wetenschap door zich bloot te stellen aan röntgenonderzoek bij het toepassen van haar stemtechniek. Deze onderzoeken werden vastgelegd op film en de resultaten beschreven in haar wetenschappelijk werk:  ‘Het Vocaal Instrument’.  Door jarenlange training en coaching bij zangpedagoge Josje Rademakers heeft Gery Vermeulen zich deze zangtechniek/pedagogiek eigen gemaakt, en verder doorontwikkeld in haar eigen methodiek ‘Vocal Method 3TL’.