6708geryvermeulen2018©hansbarten

Free Your Mind – Music

Meezing concert ‘Free your mind music’ 

Donderdag 15 december 20:00 uur – 21:15 uur –  Gery Vermeulen & friends. Cultuurkerkje van Winssen (Notaris S. Roesstraat 11)          Entree: € 13,50

KAARTVERKOOP

Truly to sing, that is a different breath’ zei Rainer Maria Rilke.  Jouw klank, stem & zingen zijn verbonden met wie je in wezen bent. Klank drijft op adem en je stem vertelt mij,  hóe jouw ademhalingsapparaat werkt. Je zult ontdekken, dat bij de workshop ‘Sing & breathe’ je anders gaat ademen en jouw energie beter gaat stromen’

6714geryvermeulen2018©hansbarten

Alles om ons heen is energie en trilling.  De vibraties die klinken bij het zingen en/of luisteren stromen naar je hart en verspreiden zich door je hele lichaam. De in het lichaam opgeslagen emoties kunnen door klanken worden losgetrild en ‛schoongemaakt’. Klank drijft op adem en je zult ontdekken, dat je anders gaat ademen. De workshop is een uitstekende manier om jezelf te ontdekken en jezelf vrijer en ruimer te ervaren. Stress wordt afgevoerd en diepere gevoelens en kwaliteiten krijgen de ruimte.